Kokelv menighet


Velkommen til Kokelv.

I Kokelv kirke er det 16 gudstjenester i året, med en gudstjeneste fast i måneden. Halvparten av gudstjenestene i Kokelv er klokken 1100, og halvparten klokken 1700. I Kokelv var det i snitt 32 på gudstjeneste i fjor, og på en vanlig søndag kan det være mellom 10 og 30 deltagende, avhengig av vær, føre og tid på året. 

Kokelv menighet har sin egen sogneprest, Vegard Loke Rønning