Gudstjeneste på Slettnes 24. juli!


Gamle Mårøy skal igjen ta oss med til gudstjeneste på Slettnes!

Les mer

 

Menigheten

Gudstjeneste på Slettnes 24. juli!


Gamle Mårøy skal igjen ta oss med til gudstjeneste på Slettnes!

Les mer

 

Ledig stilling kirkeverge i Hammerfest

Hammerfest kirkelige fellesråd søker kirkeverge i 100 % stilling.

Les mer

 

Ledig stilling gravplassarbeider 100 %

Hammerfest kirkelige fellesråd søker gravplassarbeider i 100 % stilling med ansettelse snarest.

Les mer

 

Diakon, 100 % prosjektstilling

Vil du bli vår nye diakon? Vi søker etter diakon i 100 % stilling i prosjekt i perioden 31.08.2022 – 31.07.2023, med mulighet for forlengel...

Les mer

 

Informasjon om konfirmasjon 2023 i Kvalsund

Her finner du informasjon om konfirmasjon i Kvalsund sokn.

Les mer

 

Finlandstur 21.juni 2022

Bli med på tur  og spre gjerne det glade budskap om BUSSTUR TIL KARIGASNIEMI tirsdag 21. juni 2022 Vi gleder oss ti...

Les mer

 

Informasjon om konfirmasjon 2023 i Hammerfest sogn

Her følger info knyttet til oppstart og påmelding til konfirmasjon 2023.

Les mer

 

Allsang med Kirke Brass 10.-12. juni

Bli med å syng med oss!

Les mer

 

Kokelv kirkes 60 års-jubileum

Kokelv menighetsråd inviterer til jubileumsfeiring 18. juni.

Les mer