Oppdatert informasjon om smittevern i våre kirker.


Vi har igjen blitt pålagt å stenge kirkene våre og avlyse planlagte arrangementer. (Oppdatert 21.05.2021)

Les mer

 

Menigheten

Oppdatert informasjon om smittevern i våre kirker.


Vi har igjen blitt pålagt å stenge kirkene våre og avlyse planlagte arrangementer. (Oppdatert 21.05.2021)

Les mer

PÅMELDING for konfirmanter i Hammerfest sokn, oppdatert informasjon


På grunn av usikkerheten knyttet til covid-19 utsetter vi konfirmasjonsgudstjenestene i Hammerfest sokn til slutten av august/september 2021. Påmelding gjøres her!

Les mer

 

Menigheten

PÅMELDING for konfirmanter i Hammerfest sokn, oppdatert informasjon


På grunn av usikkerheten knyttet til covid-19 utsetter vi konfirmasjonsgudstjenestene i Hammerfest sokn til slutten av august/september 2021. Påmelding gjøres her!

Les mer

 

Digital ordinasjonsgudstjeneste 20. juni

På søndag skal Aileen Zahl ordineres til kapellan i Hammerfest kirke. Følg live stream her!

Les mer

 

Sporløype for alle

Hammerfest Menighet har lagt ut poster på mange ulike steder i kommunen. Her fins det oppgaver å løse for store og små.

Les mer

 

Ledig stilling som kateket og menighetspedagog i Hammerfest

Vi lyser ut to stillinger innen trosopplæring i Hammerfest. Kateket i 100 % fast stilling og menighetspedagog i 50 % stilling vikariat

Les mer

 

Ledig stilling som kateket i Hammerfest

Kirkelig fellesråd i Hammerfest har ledig 100 % stilling som kateket. Her kan du lese mer om stillingen!

Les mer

 

1 års vikariat i trosopplæring

Kirkelig fellesråd i Hammerfest har ledig vikariat i 50 % stilling som menighetspedagog. Her kan du lese mer om stillingen!

Les mer

 

Kirkens bursdagsfest

Mandag 24. mai feirer vi kirkens bursdag og alle 7 og 8 åringer er velkommen til å delta!

Les mer

 

Kirkeskole og utdeling av 6-årsbok!

Velkommen til Kirkeskole lørdag den 8. mai etterfulgt av barnas gudstjeneste den 9. mai i Hammerfest kirke.

Les mer

 

Tårnagent i Kvalsund kirke

Torsdag 6. mai kan du være tårnagent i Kvalsund kirke!

Les mer