Gravferd


Alt har sin tid – også døden. De fleste knytter sterke, men ofte ulike følelser til møtet med døden. Gravferden har stor betydning i arbeidet med å ta en følelsesmessig avskjed med den døde.

 


 

 

Velg tema gjennom linkene under, så kommer dere til rett side for informasjonen.