Hammerfest menighetsråd 2019-2023


Hammerfest menighetsråd i perioden 2019 - 2023 består av:

1 TOMMEN HERMO

2. HEIDI SÆTERMO DAAE 

3. KJELL KRISTOFFERSEN 

4. KNUT HARALD KARLSEN 

5. EVEN HERMANN LUND (leder)

6. GRETE HOLMGREN KIIL 

7. HANS MATHIAS ELLINGSEN 

8. FRØYDIS ARNHILD MURBERG 

                Varamedlemmer:

1. WENCHE BRITT ENOCHSEN 

2. RUNAR ENOKSEN  

3. ODD ARNFINN OSKARSEN

4. TINA ANNELI NAVDAL

5. KIM ADRIAN ZAHL

 

Medlemmer til kirkelig fellesråd er Even Lund og Frøydis Arnhild Murberg.

Menighetsrådsleder Even Lund kan nås på tlf. 97744903

 

Her kan du lese sakslister og protokoller fra menighetsrådsmøtene:

  •  
Tilbake