Kokelv menighetsråd 2019-2023


Kokelv menighetsråd i perioden 2019 - 2023 består av:

1. ROALD ANDREAS NILSEN (leder t.o.m 12.09.22)
2. KJELL FASTE SJO (leder f.o.m. 12.09.22)
3. CAMILLA ELISABET NILSEN
4. TOR ARNE TAKNES
5. SOKNEPREST VEGARD LOKE RØNNING 

Varamedlemmer

1. ANN-HEGE NIKODEMUSSEN
2. JORUNN KLARA ELIASSEN
3. JAN ARVID JOHANSEN
4. EDMUND BERNT HENRIKSEN
5. ASTRID SERINE JOHANSEN

 

Medlemmer til kirkelig fellesråd er Kjell Faste Sjo og Vegard Loke Rønning

Menighetsrådsleder Kjell Faste Sjo kan nås på tlf. 90734738


 

Her kan du lese sakslister og møteprotokoller fra menighetsrådsmøtene:

Tilbake