Kvalsund menighetsråd 2019-2023


Kvalsund menighetsråd i perioden 2019 - 2023 består av:

1. PÅL-REIDAR FREDRIKSEN (leder)
2. ANNA HELENA MATHISEN
3. JEANETTE ELISE HUEMER
4. HANNE KRISTIN SARA

Varamedlemmer

1. BENTE SYNNØVE OLSEN
2. UNN VIGDIS NILSEN
3. LENE RENATHE HANEBOE
4. KRISTINE ANTONSEN FIGENSCHOU
5. ANNE MARIE JOHANNESSEN

 

Medlemmer som er valgt til kirkelig fellesråd er Pål Reidar Fredriksen og Hanne Sara.

Menighetsrådsleder Pål Reidar Fredriksen kan nås på tlf. 41123436


 

Her kan du lese sakslister og protokoller fra menighetsrådsmøtene:

Tilbake