Fasteaksjonen 2023 – Håp i en dråpe vann


Husk årets fasteaksjon mandag 27. mars! Etter mange år der vi ikke har kunne ha fasteaksjonene som fysisk aksjon er vi nå tilbake igjen. 

Konfirmanter bringer håp

 

Sammen med konfirmanter over hele landet, gjør konfirmanter og frivillige i Hammerfest seg klare for innsamling til Kirkens Nødhjelps årlige fasteaksjon.

Mandag 27. mars gjennomfører Hammerfest menighet bøsseaksjon. Konfirmanter og frivillige samler inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden, og gir håp der nøden er størst.

Fasteaksjonen gir Kirkens Nødhjelp mulighet til å redde liv i akutte kriser og forandre liv på sikt. Takket være innsamlede midler, blant annet fra fjorårets fasteaksjon, hadde Kirkens Nødhjelp mulighet til å gi akutt nødhjelp til flyktninger da krigen brøt ut i Ukraina for over et år siden. I Syria gir Kirkens Nødhjelp katastroferespons til jordskjelvrammede i form av mat, vann, hygieneartikler og tepper. Samarbeid med lokale partnere muliggjør rask respons når kriser og katastrofer inntreffer.

Fasteaksjonen bidrar til at Kirkens Nødhjelp også kan forandre liv på sikt. Årets aksjon har tittelen «Håp i en dråpe vann». Vann gir håp og positive ringvirkninger for enkeltmennesker og lokalsamfunn. Med en brønn på landsbygda i Tanzania får jenter, som ellers ville gått store avstander for å hente vann til familien sin, mulighet til å gå på skole og få utdanning. Tilgang til rent vann fører til færre vannbårne sykdommer, og gir bedre helse. Smarte dryppsystemer gir bønder i Tanzania og Malawi mulighet til å tredoble inntektene sine, og dermed stå bedre rustet mot klimaendringer.

- Gjennom Fasteaksjonen er vi med på å gi håp og forandring for mennesker som trenger det mest. Fasteaksjonen gir Kirkens Nødhjelp handlingsrommet som trengs for å redde og forandre liv. Vi håper konfirmanter og frivillige som deltar i aksjonen blir tatt godt imot.

Ønsker du støtte fasteaksjon, men ikke har mulighet til å gi når bøssa kommer? Da kan du gi på følgende måter:

Vipps: 2426

SMS: VANN til 2426 (250kr)

Fasteaksjonskonto: 1594 22 87493

 

Tilbake