Kronerulling for kirkebenkene


Kirkebenkene i Hammerfest kirke har sett sine bedre dager.

Eva Sjøthun hadde lest et innslag i avisa om at det trengtes penger til vedlikehold av våre kirker i Kokelv, Kvalsund og ikke minst her i Hammerfest. Hun bestemte seg for å ta initiativ til kronerulling for å få noen bidrag fra befolkningen og eventuelle firma i byen.
Hun tok da kontakt med meg som leder av menighetsrådet og jeg tok kontakt med daværende kirkeverge Ellen Johansen, da kirkebyggene ligger under kirkevergens ansvarsområde.  Hun applauderte, som også jeg gjorde for forslaget, og Eva Sjøthun satte straks i gang.

Det ble gjort et intervju med henne i Hammerfest kirke av avisen Hammerfestingen.  Vi tok henne med på en runde for at hun med selvsyn fikk se på kirkas behov for en del renovering, blant annet maling av kirkebenkene. 
Et prisverdig initiativ av et enkelt menneske.
Jeg takker hjertelig for hennes vilje til å starte denne kronerullingen.

 

Bidrag kan settes inn på bankkontonummer 
1503.38.89280 eller med 
Vipps 726019

Tusen takk for alle bidrag!

-Even Lund
Leder i Hammerfest menighetsråd

Tilbake