Spennende stillinger ledig


Våre menigheter har nå lyst ut to spennende stillinger hvor du kan arbeide med barn og unge, mennesker med nedsatt funksjonshemmede og eldre.

Vi lyser nå ut stilling som menighetsarbeider og som diakon. I begge stillingene møter du mennesker i alle aldre og livsfaser. Menighetene har forskjellige tilbud som babysang, knøttesang, konfirmantundervisning og super trooperklubb. Mer informasjon om stillingene finner du på nav. Søknadsfrist er 11.09.2022. 

Diakon, prosjektstilling - Arbeidsplassen (nav.no)

Menighetsarbeider inntil 50 % - Arbeidsplassen (nav.no)

Tilbake