Ledig stilling gravplassarbeider 100 %


Hammerfest kirkelige fellesråd søker gravplassarbeider i 100 % stilling med ansettelse snarest.

 

Ledig stilling gravplassarbeider 100 %

Hammerfest kirkelige fellesråd søker gravplassarbeider i 100 % stilling med ansettelse snarest. Vi har 7 gravplasser og Fjordadalen gravplass i Rypefjord er den største med 6000 graver. Her ligger også basen for gravplassarbeiderne. Du vil jobbe i et team som består av to andre arbeidere.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet er variert og allsidig. Du vil få oppgaver som:

 • Drift, stell og vedlikehold av grøntanlegg og gravplasser
 • Graving og stell av graver
 • Stell og vedlikehold av teknisk utstyr, maskiner og kjøretøy
 • Vaktmestertjenester med enkelt vedlikehold av kirker, bygg og anlegg
 • Annet forefallende arbeid

Ønskede kvalifikasjoner

 • Praktisk anlagt og gjerne med håndverker-, maskin- eller vaktmesterbakgrunn
 • Søker må være i fysisk stand til å utføre de oppgaver som ligger til stillingen
 • Krav om førerkort klasse B, og bør ha førerkort klasse BE
 • Bør ha gravemaskinerfaring og det er ønskelig med maskinførerbevis

Ønskede personlige egenskaper

 • Initiativrik, samarbeidsvillig, fleksibel og løsningsorientert
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår etter avtaleverket for kirkelig sektor, medlemskap i KLP pensjonsordning
 • Trening i arbeidstiden og rabatt på månedskort til treningssentre
 • Telefongodtgjørelse
 • Muligheter for å ta gravplasskolen som videreutdanning

Søknad og cv sendes til EJ674@kirken.no innen 07.08.2022. For mer informasjon om stillingen kan kirkeverge Ellen Birgitta Johansen kontaktes på telefon 91168352.

Om arbeidsgiveren

Hammerfest kirkelige fellesråd består av tre sokn i Hammerfest kommune: Hammerfest, Kvalsund og Kokelv, med til sammen 11 500 innbyggere. Hammerfest fellesråd ligger i Hammerfest prosti som omfatter kirkene i fem kommuner i Vest-Finnmark. Kommunen er en utviklingskommune som er vertskap for offshore i Barentshavet, havbruk og fiskeri. 

Den norske kirke i Hammerfest forvalter en kulturarv, som blant annet består av fem kirkebygg som er viktige kulturbygg i kommunen. Forvaltningen omfatter også ansvar for syv gravplasser og kirkens øvrige bygningsmasse. Vi søker nå etter en gravplassarbeider i 100 % stilling som kan bidra i forvaltningen av våre gravplasser og kirkebygg.  

 

Tilbake