Digital ordinasjonsgudstjeneste 20. juni


Søndag 20. juni ble Aileen Zahl ordinert til prestetjeneste i Hammerfest kirke. Se stream fra gudstjenesten her!

 

Søndag 20. juni var Nord-Hålogaland biskop i Hammerfest og vigslet Aileen Zahl til tjeneste som kapellan i Hammerfest sokn.  Gudstjenesten var dessverre ikke åpen for vanlige gudstjenestedeltakere men ble streamet og du kan se bli streamen her.

Aileen har arbeidet som kateket i Hammerfest sokn i en del år og har vært prestevikar i Hammerfest de siste to årene så det er en del Hammerfestinger som har møtt henne i forskjellige roller

 

Vigslingsgudstjeneste, Aileen Zahl, Hammerfest kirke 20. juni 2021 from Pål Blix-Johansen on Vimeo.

Tilbake