Det nye bispedømmerådet i Nord-Hålogaland bispedømme


Det nye bispedømmerådet vil tiltre i januar 2020, her kan du se sammensetningen.

Det nye bispedømmerådet vil tiltre i januar 2020, og har følgende sammensetning:

Faste medlemmer (Alfabetisk)
Hanne Marit Braathen (Bønnelista)
Marta Kristine Ims (Nominasjonskomiteens liste)
Siri Broch Johansen (Åpen Folkekirke)
Tove Karoline Knutsen (Åpen Folkekirke)
Kai Krogh (Åpen Folkekirke)
Kari Helene Skog (Åpen Folkekirke)
Oddgeir Sølvfæstersen (Nominasjonskomiteens liste)

Elin Sabbasen (samisk representant)

Gaute Norbye (prestenes representant)
Ingvill Anette Ulveseth (representant for leke tilsatte) 

Olav Øygard (biskop)

Varamedlemmer
Varamedlemmer for Bønnelista
1. vara: Christer Sollie
2. vara: Arnhild Andreassen

Varamedlemmer for Nominasjonskomiteens liste
1. vara: Mette Marit Sørem Granerud
2. vara: Håkon Norbye
3. vara: Jan Pettersen

Varamdelemmer for Åpen Folkekirke
1. vara: Christel Benedicte Eriksen
2. vara: Tone Merete Persen
3. vara: May-Eldrid Hanssen
4. vara: Oda Henriette Bavda Mortensen

Varamedlemmer for samisk representant
1. vara: John Harald Skum
2. vara: Per A. Bæhr

Varamedlemmer for prestenes representant
1. vara: Ann-Christin Elvemo
2. vara: Erik Leo Mørtsell

Varamedlemmer for representant for leke tilsatte
1. vara: Aksel Magnus Bjerke
2. vara: Rachel Vangen Hoholm

 

Kilde: https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/nord-haalogaland/aktuelt/bispedømmeråd/

 

 

 

Tilbake