Kirken sletter over 100 000 tilhørige


Den norske kirke sletter alle barn som ikke er døpt fra medlemsregisteret. Kirkerådslederen oppfordrer foresatte til å gi beskjed hvis de fortsatt ønsker informasjon fra kirken.

 

Barn som ikke er døpt har blitt oppført som «tilhørige» i Den norske kirke hvis en av de foresatte er medlem. Dette har kirkeloven  pålagt kirken å gjøre. Ved nyttår endres loven, og kirken sletter 117 000 tilhørige barn fra medlemsregisteret.

Kirkerådet sendte 10. november ut brev til alle medlemmer som er registrert som foreldre til tilhørige barn under 15 år. Hovedbudskapet i dette brevet var å informere om at alle tilhørige barn slettes fra medlemsregisteret ved kommende årsskifte på grunn av ny trossamfunnslov, men at det er utviklet en løsning der det er mulig å legge inn opplysninger slik at medlemmer fortsatt kan få tilbud fra sin menighet som er tilpasset barnets alder.

I brevet ble det også opplyst om muligheten for at enkelte dåp ikke var blitt registrert i det sentrale medlemsregisteret, og at noen derfor med en feil kunne motta brevet.  Dersom du har døpt barnet ditt, men likevel har mottatt dette brevet, ring oss på tlf.78 40 29 20. Vi beklager feilen som har skjedd og ønsker å rettet opp i det.

Spørsmål og svar knyttet til innholdet i brevet finner du i lenken under.

Spørsmål og svar om brevet

Tilbake