Hammerfest kirkelige fellesråd 2019-2023


Hammerfest kirkelige fellesråd i perioden 2019 - 2023 består av:

 

PÅL REIDAR FREDRIKSEN, leder, Kvalsund menighetsråd (leder f.o.m. 13.09.22)

FRØYDIS ANRHILD MURBERG, Hammerfest menighetsråd

EVEN LUND, Hammerfest menighetsråd

HANNE SARA, Kvalsund menighetsråd

VEGARD LOKE RØNNING, Kokelv menighetsråd

KJELL FASTE SJO, Kokelv menighetsråd

JON ATLE BIRKELAND, geistlig representant

GRETE SVENDSEN, kommunal representant

ARNFINN ROGNMO, sekretær for Fellesrådet

 

Fellesrådsleder Pål Reidar Fredriksen kan nås på tlf. 41123436


Neste møte i fellesrådet er:

  • 13.09.2022 i Rypefjord kirke

Her kan du lese sakslister og protokoller fra fellesrådsmøtene:

Tilbake