Menighetspedagog i Hammerfest
Menighetspedagog i Hammerfest
Menighetspedagog i Hammerfest

Kirkelig fellesråd i Hammerfest har ledig 50 % stilling som menighetspedagog med ønske om snarlig tiltredelse.

Kirkelig fellesråd i Hammerfest har ledig 50 % stilling som menighetspedagog med ønske om snarlig tiltredelse. Stillingen er primært plassert i Hammerfest sokn, men den som tilsettes må påregne litt arbeid i de andre soknene i fellesrådsområdet.

Menighetspedagogen er sammen med kateket menighetens trosopplærer og har som formål å fremme trosopplæringen i menigheten, styrke troen hos alle døpte, gi hjelp til livsmestring og kalle til etterfølgelse.

 

Arbeidsoppgaver:

Delta i soknets undervisningstjeneste for barn, unge og voksne.

Delta i konfirmantarbeidet.

Planlegge og gjennomføre trosopplæringen i samarbeid med staben i henhold til trosopplæringsplan.

Videreutvikle menighetens tilbud til barn og unge.

Rekruttere og følge opp ledere knyttet til barne-, ungdoms- og konfirmantarbeidet, samt frivillige i trosopplæringsarbeidet.

Bidra til å utvikle dialog mellom kirken og nærmiljøet.

 

Kvalifikasjoner:

Vi søker primært etter en pedagog med kirkelig utdanning i Den norske kirke. Andre søkere som har utdanning innen pedagogikk, kristendom/teologi og barne- og ungdomsarbeid kan også bli vurdert.

Erfaring fra lignende type stilling er ønskelig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Personlige egenskaper:

Gode pedagogiske og administrative evner.

Like å jobbe med barn og unge.

Evne til å skape trygge rammer og ivareta barn og unge.

Evne til god kommunikasjon.

Evne til å omgjøre gode ideer til god praksis.

Evne til å jobbe strukturert, både selvstendig og i team.

 

Særskilte krav:

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. kirkelovens § 29.

 

Vi tilbyr:

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.

Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Hammerfest ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark og har avtale om nedskriving av studielån.

 

Søknad og cv sendes til EJ674@kirken.no innen 30.10.20. For mer informasjon om stillingen kan kirkeverge Ellen Birgitta Johansen kontaktes på telefon 91168352.izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort