Feste av gravsted
Feste av gravsted
Feste av gravsted

Festeansvar - hva innebærer det?

 

Valg av grav

Ved dødsfall er det anledning til å feste grav ved siden av den nye graven, slik at det reserveres grav for gjenlevende. Før man bestiller et nytt gravsted kan man undersøke om det er ledig plass i en grav som familien allerede har festet.

Hvem er fester for graven

Det er viktig at familien drøfter hvem som skal stå som fester (ansvarlig eier) av gravstedet. Ha i tankene at festerforholdet gjelder for mange år framover. Bare èn kan stå som fester og ingen kan gravlegges i det festede gravstedet eller sette opp gravminne uten festerens tillatelse. Når festeren dør går denne myndighet over til nærmeste familiemedlem.

Kostnader

I henhold til gravferdsloven skal det være fri grav i fredningstiden (40 år) for beboere i kommunen. Fornyes festet etter fredningstiden, betales det festeavgift. Festeavgift betales for 10 år av gangen pr. grav og fra januar 2019 er prisen kr. 100,- pr. år. Hvis det reserveres ledig gravsted ved siden av en fri grav, betales det kr. 100,- pr. år for denne fra første gravsted blir opprettet.

For beboere utenfor kommunen er det egne takster. Det koster kr. 2 500,- pr. grav. Det vil si at det betales en engangsavgift på kr. 2 500,- pr. grav og og kr. 1 000,- i festeavgift for 10 år.

Fornyelse av feste

Ved festetidens utløp vil fester bli varslet om dette ved at vi sender faktura. Derfor henstilles det til festerne å melde eventuell adresseendring for å sikre seg at vi får kontakt med fester. Man må være oppmerksom på at festeren selv har ansvaret for å fornye festeforholdet. Etter vedtektene kan gravstedet slettes etter 6 måneder dersom festeavgiften ikke er betalt.

Ta gjerne kontakt med kirkekontoret hvis du har spørsmål om dette, på telefon 78 40 29 20.izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort